Văn hóa tổ chức


Ngay từ những ngày đầu thành lập, Hoàng Vũ đã luôn nỗ lực xây dựng một môi trường doanh nghiệp với văn hóa tổ chức dựa trên 5 giá trị cốt lõi.

Văn hóa tổ chức của Hoàng Vũ

Trong đó:

  1. Tôn trọng: tôn trọng khách hàng, tôn trọng hình ảnh thương hiệu của công ty và tôn trọng đồng nghiệp.
  2. Trung thực: Không gian lận, lừa dối khách hàng, công ty, đồng nghiệp cùng các đối tác.
  3. Trách nhiệm: Có trách nhiệm đối với những cam kết cùng khách hàng. Luôn có gắng thực hiện tốt nhất công việc được bàn giao.
  4. Chuyên nghiệp: Chuyên nghiệp trong tác phong làm việc cùng khách hàng, đồng nghiệp và đối tác. Luôn cố gắng cập nhật kiến thức, hoàn thiện kĩ năng giao tiếp – đàm phán – tư vấn cùng các kĩ năng liên quan khác.
  5. Tạo dựng: Mang đến cơ hội phát triển cho nhân viên của Hoàng Vũ nói riêng và cộng động nói chung. Nỗ lực tạo dựng một chế độ phúc lợi làm việc tốt nhất. Tổ chức hoặc góp sức cho các hoạt động từ thiện, thiện nguyện trên địa bàn hoạt động.